Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Teminatları

Özel Sağlık poliçelerinde 2 çeşit teminat bulunur.

1) Yatarak Tedavi Teminatı

2) Ayakta Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatları

Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve koroner anjiyografi gibi harcamaları hem de kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve küçük müdahale gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını, anlaşmalı kuruluşlarda limitsiz ve %100 karşılar.

Yatarak Tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

• Ameliyatlar

• Oda ve Yemek Masrafları

• Refakatçi Masrafları

• Ameliyatsız yatışlar

• Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri

• Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem

• Mamografi ve PSA

• Trafik Kazası sonucu Diş Tedavisi

• Ferdi Kaza

• Evde Bakım

• Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi

• Yapay Uzuv

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir.

Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

• Doktor Muayenesi

• İlaç ve Aşılar

• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

• Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Çözüm Ortaklarımız

Ak Sigorta
Hdi Sigorta
Doğa Sigorta
Unico Sigorta
Groupama Sigorta
Anadolu Sigorta
Ethica Sigorta

Leave a Comment