Sağlık sigortası teminatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı;

Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır.

1. Cerrahi ve dahili yatışlar

2. Yoğun bakım

3. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz

4. Koroner Anjiyografi

5. Küçük müdahale giderleri

6. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı;

Ayakta tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 10 vaka ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

1. Doktor Muayene*

2. Laboratuvar hizmetleri

3. Görüntüleme ve tanı yöntemleri

4. İleri tanı yöntemleri

5. Fizik tedavi giderleri

* 2-3-4-5 no’lu maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayene ile kullanılma zorunluluğu vardır. Bu konu devlet hastanesinde dahi böyledir.

Vaka örneği: Herhangi bir ağrı nedeniyle dahiliye muayenesine giden bir hastaya Dr. Kan tahlilleri ve beraberinde MR verir. Bunların hepsi 1 vakadır.

Teminat Dışı Kalan Haller

Teminat Dışı Kalan Haller

• Poliçe öncesine dayalı rahatsızlıklar

• İlaç (AT)

• Doğum giderleri

• Diş Tedavi giderleri

• Gözdeki kırılma kusurları

• Gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri

• Kısırlık tedavisi

• Her türlü estetik ameliyatlar

• Mide küçültme ameliyatları

• Skolyoz Ameliyatı

• Septum deviasyonu ve Konka Hipertrofisi

• Sünnet

• Doğuştan gelen hastalıklar

• Genel şartlara konu olan maddeler

• Anlaşmasız kurumlarda yapılan harcamalar

• SGK tarafından karşılanmayan işlemler

Ürün özel şartların belirtilen hastalık ve komplikasyonları ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışındadır.

3 ay süre ile kapsam dışında olan rahatsızlıklar nelerdir?

Her türlü kanser ve kalp hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, üriner sistemin taşlı hastalıkları, prostat hastalıkları,  Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu vb.), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri, endoskopik işlemler, Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), safra kesesi hastalıkları, safra yolu hastalıkları, katarakt, glokom ve tiroit hastalıkları, pilonidal sinüs, tonsillit ,geniz eti ,sinüzit ve orta kulak cerrahisi / Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması), varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,  Organ yetmezlikleri, organ nakilleri

Çözüm Ortaklarımız

Ak Sigorta
Hdi Sigorta
Doğa Sigorta
Unico Sigorta
Groupama Sigorta
Anadolu Sigorta
Ethica Sigorta