Kasko Değer Listesi

Kasko değer listesi, kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından aylık olarak hazırlanan listedir. Aracınızı sigortalatmak istediğinizde referans alacağınız araç bedeli bu listede yayınlanan bedeldir. Sigortalanacak aracın genel durumuna ve sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre araç, kasko değer listesinde gösterilen değerlerin altında yada üstünde bir bedelle de sigortalanabilir. Ayrıca araca sonradan eklenmiş aksesuarlar varsa aksesuar bedeli liste bedeli dışında değerlendirilmelidir. Kasko Değer Listesi aracınız için belirlenen piyasa bedelinin bulunduğu listedir.

2013 yılı Nisan ayı itibariyle araç bedeli “rayiç bedel” adı altında, kasko poliçeleri üzerinde yer almaktadır.