Kasko Değer Listesi

Kasko değer listesi, kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından aylık olarak hazırlanan listedir. Aracınızı sigortalatmak istediğinizde referans alacağınız araç bedeli bu listede yayınlanan bedeldir. Sigortalanacak aracın genel durumuna ve sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre araç, kasko değer listesinde gösterilen değerlerin altında yada üstünde bir bedelle de sigortalanabilir. Ayrıca…

Devamı

Uyarılar

Aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır. Bu durumlarda poliçenizin geçerliliği yoktur. • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması…

Devamı

Kasko Teminatları

Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar • Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat…

Devamı