Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık Sigortası Kapsamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesini,T.C. sınırları dahilinde ikamet eden SGK tarafından kapsam altında olan 15 günlük-55 yaş arasındaki kişiler satın alabilir.

Hastaneye gittiğinizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 98. Maddesi gereğince ,sigortalıların yükümlü olduğu katılım payı dışında bir ücret ödemezsiniz.

Bu poliçeyi satın alan sigortalı, sadece SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneyi kullanabilir, SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması gerekir.

Ak Sigorta
Hdi Sigorta
Doğa Sigorta
Unico Sigorta
Groupama Sigorta
Anadolu Sigorta
Ethica Sigorta

Leave a Comment