Teminatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Yatarak Tedavi Teminatı; Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır. 1. Cerrahi ve dahili yatışlar 2. Yoğun bakım 3. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz 4. Koroner Anjiyografi 5. Küçük müdahale giderleri 6. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri Ayakta Tedavi…

Devamı

Tamamlayıcı Sağlık

Tamamlayıcı sağlık Sigortası Kapsamı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. Tamamlayıcı Sağlık Poliçesini,T.C. sınırları dahilinde ikamet eden SGK tarafından kapsam altında olan 15 günlük-55 yaş arasındaki kişiler satın alabilir. Hastaneye gittiğinizde, 5510…

Devamı

Teminatlar

Özel Sağlık Sigortası Teminatları Özel Sağlık poliçelerinde 2 çeşit teminat bulunur. 1) Yatarak Tedavi Teminatı 2) Ayakta Tedavi Teminatı Yatarak Tedavi Teminatları Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve koroner anjiyografi gibi harcamaları hem de kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve küçük müdahale gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen tedavi…

Devamı