Sorumluluk Sigortası

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. ASANSÖR SORUMLULUK Asansörle ilgili kazalar nedeniyle doğacak hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. İŞVEREN SORUMLULUK Sigortalı yerde meydana gelen iş…

Devamı

Seyahat Sigortaları

Seyahat Sağlık Sigortası kapsamı nedir ? Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali…

Devamı

Nakliyat Sigortaları

EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. TEKNE SİGORTASI Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Devamı

Mühendislik Sigortası

ELEKTRONİK CİHAZ Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. MAKİNE KIRILMASI Sigortalı kıymetlerin deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. İNŞAAT SİGORTALARI Sigortalı kıymetlerin inşaat sahasında önceden bilinmeyen…

Devamı

İş Yeri Sigortası

İşyeri sigortası ile binanızı ve/veya işyerinizde bulunan stok, muhteviyat, demirbaşlarınızı ve işyerinizin devamlılığıyla ilgili olarak doğabilecek riskleri güvence altına almış olursunuz. İşyeri sigortaları teminatları şirketlere göre farklılık gösterebilir ancak genel olarak aşağıdaki başlıklarda ana teminatlar bulunmaktadır. Ancak yaptığınız işe, işyerinizin durumuna göre ek teminatlarla poliçenin risk aralığını genişletmek mümkündür. Ana Teminatlar: • Yangın, yıldırım, infilak…

Devamı

Hayat Sigortası

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat sigortası ürünleri ile geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı…

Devamı

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Kaza tabirinden maksadını ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. Aşağıdaki haller kaza sayılır: a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden. b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale…

Devamı